Wyświetlacz

Wskaźnik sygnału wejściowego

Pojawi się następujący ekran w zależności od wybranego źródła wejściowego.

USB-DAC

COAXIAL

OPTICAL-1

OPTICAL-2

AUX

Bluetooth

Wyświetlacz informacyjny

Wyświetla m.in. informacje dotyczące wejściowego sygnału audio lub nazwę urządzenia Bluetooth.

powrót do góry