Pilot zdalnego sterowania

Obsługa omawianego urządzenia

Przycisk DIMMER

Regulacja jaskrawości wyświetlacza tego urządzenia.link

Przyciski kursora ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right )

Służą do wyboru elementów menu.

Przycisk BACK

Powoduje powrót do poprzedniego elementu.

Przycisk Bluetooth ( Button Bluetooth )

Naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie wejścia do Bluetooth. Należy go wcisnąć podczas parowania urządzeń. link

Przyciski INPUT SELECT ( Kurosankaku Sankaku_Reverse )

Naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie źródła wejściowego. link

Nadajnik sygnału

Nadaje sygnał z pilota zdalnego sterowania. link

Przycisk zasilania (AMP POWER Power Button )

Służy do włączania zasilania/przełączania w tryb czuwania. link

Przycisk ENTER

Określa wybór.

Przycisk AMP SETUP

Menu wyboru jest wyświetlane na wyświetlaczu.link

Przyciski VOLUME ( Kurosankaku Sankaku_Reverse )

Służą do regulacji poziomu głośności. link

Przycisk Mute ( Silent )

Wyciszanie dźwięku wyjściowego. link

Obsługa odtwarzacza płyt CD

Obsługa odtwarzacza płyt CD firmy Denon.

Przycisk zasilania (CD POWER Power Button )

Przycisk DIMMER

Przyciski kursora ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right )

Przyciski systemowe

Przyciski przechodzenia ( Skip-Left / Skip-Right )

Przycisk odtwarzania/pauzy ( Triangle Right / Pause )

Przycisk zatrzymania ( Square Black )

Przycisk RANDOM ( Random )

Przycisk PROGRAM

Przycisk ENTER

Przycisk informacyjny (INFO)

Przycisk REPEAT ( Repeat )

Przycisk MODE

Przyciski numeryczne (0 – 9, +10)

Przycisk CLEAR

Pilot zdalnego sterowanie może nie obsługiwać wszystkich produktów.

powrót do góry