Panel przedni

Przycisk zasilania ( Power Button )

Służy do włączania zasilania/przełączania w tryb czuwania. link

Stan zasilania wskazywany jest następująco.

Zasilanie włączone: Wyświetlacz podświetlony

Tryb czuwania: Wyświetlacz wyłączony

Wskaźnik układu zabezpieczającego

Miga, kiedy układ zabezpieczający zadziałał.

Wyświetlacz

Służy do wyświetlania rozmaitych informacji. link

Czujnik zdalnego sterowania

Odbiera sygnał z pilota zdalnego sterowania. link

Pokrętło regulacji głośności

Służy do regulacji poziomu głośności. link

Przycisk przełączania źródła wejściowego ( Button Input Circle )

Naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie źródła wejściowego. link

Gniazdo słuchawkowe

Służy do podłączenia słuchawek.

Gdy słuchawki są podłączone do tego gniazda, dźwięk nie będzie odtwarzany przez zaciski głośnikowe.

UWAGA

Aby nie spowodować uszkodzenia słuchu podczas słuchania z użyciem słuchawek, nie zwiększaj gwałtownie poziomu głośności.

Przycisk Bluetooth ( Button Bluetooth )

Naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie wejścia do Bluetooth. Należy go wcisnąć podczas parowania urządzeń. link

Znacznik N (N-Mark) ( Mark N )

Dotknij ten znacznik za pomocą urządzenia z funkcją NFC podczas parowania (rejestracji). link

Otwory montażowe nóżek do instalacji pionowej

Używane w przypadku pionowej instalacji urządzenia. link

powrót do góry