Korzystanie z funkcji automatycznego zatrzymywania

Jeżeli funkcja automatycznego zatrzymywania jest włączona, ramię gramofonu podniesie się automatycznie po zakończeniu odtwarzania i talerz gramofonu zatrzyma się. Zapobiega to ciągłemu obracaniu się talerza i zużyciu igły w razie przypadkowego zaśnięcia w trakcie słuchania płyty itd.

Domyślnie funkcja jest włączona.

Naciśnij przycisk AUTO STOP ON/OFF na panelu tylnym, aby włączyć funkcję automatycznego zatrzymywania.
Ope Auto stop

Upewnij się, że przycisk AUTO STOP ON/OFF jest wciśnięty do oporu. Tylko wtedy funkcja automatycznego zatrzymywania jest włączona.

Zasilanie zostanie wyłączone automatycznie po około 20 minutach od zatrzymania talerza gramofonu. Użyj pokrętła zasilania/obr./min, aby wznowić odtwarzanie.

powrót do góry