Zatrzymywanie odtwarzania

Podnieś dźwignię windy.

Podnieś ramię gramofonu, aby zdjąć igłę z płyty.

Trzymając za uchwyt uchwytu gramofonowego połóż ramię gramofonu na oparcie.
Opuść dźwignię windy.
Zablokuj ramię gramofonu na oparciu.
Ope Armrest lock
Obróć pokrętło przełącznika zasilania/obr./min w pozycję OFF.

Talerz gramofonu zatrzyma się.

UWAGA

Opuść osłonkę igły, aby zabezpieczyć igłę we wkładce, gdy ta jednostka nie jest używana.

powrót do góry