Montaż gramofonu

Zamontuj otwór w środku gramofonu na wrzecionie środkowym.
Obracaj gramofon, aż rolka jednostki głównej będzie widoczna przez kwadratowy otwór z boku za taśmą wstążkową.
Wyciągnij taśmę wstążkową i zawieś pas na rolce.

Usuń taśmę wstążkową po zawieszeniu pasa.

Asse Belt

Uważaj, aby nie przekręcić pasa podczas jego zawieszania.

Po użyciu przechowuj taśmę wstążkową, ponieważ jest ona potrzebna podczas wymiany paska.

Zamontuj płytę gramofonu na gramofonie.

Zamontuj płytę z logo DENON na boku skierowanym w dół.

powrót do góry