Montaż przeciwwagi

Włóż przeciwwagę do wału z tyłu ramienia i obróć ją w kierunku wskazanym strzałką, delikatnie naciskając.
Asse counterweight

Zamontuj przeciwwagę, tak aby jej pierścień regulujący nacisk igły był skierowany do przodu.

powrót do góry