Podłączanie i odtwarzanie z komputera (USB-DAC)

Wbudowany przetwornik cyfrowo/analogowy pozwala cieszyć się dźwiękiem wysokiej jakości podczas przesyłania do tego urządzenia plików muzycznych z komputera przez połączenie USB.

Przed podłączeniem urządzenia do komputera za pomocą USB, na komputerze należy zainstalować sterowniki.

Sterownika nie trzeba instalować w systemie Mac OS.

Do odtwarzania plików na komputerze można użyć dowolnego oprogramowania, które jest dostępne do zakupu lub pobrania.

Komputer (wymagania systemowe)

System operacyjny

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10

Mac OS X 10.10, 10.11 lub macOS 10.12

USB

USB 2.0: USB High speed/USB Audio Class Ver.2.0

UWAGA

Działanie tego urządzenia zostało przez nas sprawdzone z zachowaniem wymagania systemowe, ale nie gwarantuje to działania wszystkich systemów.

DSD jest zarejestrowanym znakiem handlowym.

Microsoft, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oraz Windows 10 są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w USA oraz/lub innych krajach.

ASIO jest znakiem handlowym Steinberg Media Technologies GmbH.

Apple, Macintosh i Mac OS są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Instalowanie dedykowanego sterownika(tylko system operacyjny Windows)

Odłącz kabel USB łączący komputer i urządzenie.

Sterownika nie można zainstalować prawidłowo, jeśli komputer jest połączony z urządzeniem przy użyciu kabla USB.

Jeśli urządzenie i komputer są połączone kablem USB, a komputer został uruchomiony przed rozpoczęciem instalacji, odłącz kabel USB i uruchom ponownie komputer.

Należy pobrać na komputer odpowiedni sterownik z działu “Download” na stronie PMA-60 z witryny internetowej Denon.
Rozpakuj pobrany plik i kliknij dwukrotnie plik exe.
Zainstaluj sterownik.
Wybierz język używany podczas instalacji.
Kliknij “OK”.
Zostanie wyświetlone menu kreatora. Kliknij “Next”.
Przeczytaj umowę licencyjną oprogramowania i kliknij opcję “I accept the terms of the License Agreement”.
Kliknij “Next”.
Kliknij przycisk “Install” w oknie dialogowym rozpoczęcia instalacji.

Rozpocznie się instalacja. Nie wykonuj żadnych operacji na komputerze do momentu zakończenia instalacji.

Kliknij “Next”.
Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk “Finish”.
Kliknij “Tak”.
Po wyłączeniu urządzenia, należy podłączyć urządzenie do komputera za pomocą kabla USB (w zestawie).

Szczegółowe informacje na temat połączeń można znaleźć w rozdziale Podłączanie komputera PC lub Maclink.

Naciśnij przycisk Power Button .

Po włączeniu zasilania urządzenia komputer automatycznie znajdzie to urządzenie i połączy się z nim.

Naciśnij przycisk Button Input Circle , aby wybrać “USB-DAC” jako źródło dźwięku.
Sprawdzanie zainstalowanego sterownika.
Kliknij przycisk “Start”, a następnie opcję “Panel sterowania” na komputerze.

Zostanie wyświetlona lista ustawień panelu sterowania.

Kliknij ikonę “Dźwięk”.

Zostanie wyświetlone okno menu dźwięku.

Sprawdź, czy obok pozycji “Urządzenie domyślne” widnieje symbol zaznaczenia w części “PMA-60” zakładki “Odtwarzanie”.

Jeśli symbol zaznaczenia widnieje obok innego urządzenia, kliknij “PMA-60” i “Ustaw domyślne”.

Sprawdzanie wyjścia audio.

Można wysłać sygnał testowy z komputera i sprawdzić wyjście audio funkcji USB-DAC.

Wybierz opcję “PMA-60” i kliknij “Właściwości”.

Zostanie wyświetlone okno PMA-60 Properties (Właściwości PMA-60).

Kliknij kartę “Zaawansowane”.
Wybierz ustawienie częstotliwości próbkowania i głębi w bitach, które ma zostać zastosowane w odniesieniu do przetwornika cyfrowo/analogowego.

Zaleca się wybranie “2-kanałowe, 24-bitowe, 192000 Hz (jakość studyjna)” (Windows 7).

Zaleca się wybranie “2-kanałowe, 32-bitowe, 192000 Hz (jakość studyjna)” (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10).

Kliknij “Zastosuj”.
Kliknij “Testuj”.

Sprawdź, czy dźwięk emitowany przez urządzenie jest słyszalny na komputerze.

UWAGA

Sterownik dedykowany musi zostać zainstalowany na komputerze przed podłączeniem do niego niniejszego urządzenia. Operacja nie zostanie przeprowadzona prawidłowo, jeśli podłączono urządzenie do komputera przed zainstalowaniem dedykowanego sterownika.

W niektórych konfiguracjach sprzętu i oprogramowania współpraca urządzenia z komputerem może nie być możliwa.

Aby odtwarzać pliki o częstotliwości próbkowania 352,8 kHz/384 kHz bez podpróbkowania, oprogramowanie odtwarzacza musi obsługiwać sterownik Audio Stream Input Output (ASIO). Sprawdź oprogramowanie odtwarzacza przed odtwarzaniem plików za pomocą sterownika ASIO.

W razie napotkania jakichkolwiek problemów z odtwarzaniem dźwięku z komputera za pomocą tego urządzenia, sprawdź często zadawane pytania na stronie www.denon.com. Możesz także sprawdzić strony pomocy technicznej dotyczące odtwarzacza audio.

Ustawienia urządzenia audio (tylko Mac OS)

Po wyłączeniu urządzenia należy podłączyć urządzenie do komputera Mac za pomocą przewodu USB (w zestawie).

Sposób podłączenia opisano w rozdziale “Podłączenie do komputera PC lub Mac”. link

Naciśnij przycisk Power Button .
Naciśnij przycisk Button Input Circle , aby wybrać “USB-DAC” jako źródło dźwięku.
Przesuń kursor na “Idź” na ekranie komputera i kliknij “Narzędzia”.

Wyświetli się lista narzędzi.

Dwukrotnie kliknij “Konfiguracja MIDI Audio”.

Zostanie wyświetlone okno “Urządzenia audio”.

Należy upewnić się, że pole “Urządzenie służy jako wyjście dźwięku” jest zaznaczone “PMA-60”.

Jeśli zaznaczono inne pole, wybierz i dwa razy kliknij (“Secondary click”) “PMA-60”, a następnie wybierz “Urządzenie służy jako wyjście dźwięku”.

Wybierz format “PMA-60”.

Zwykle rekomenduje się, aby format został ustawiony na “384000 Hz” i “2-kan. -32-bit., całkowitoliczb.”.

Zakończ konfigurację MIDI Audio.

Odtwarzanie

Zainstaluj wcześniej żądany odtwarzacz na komputerze.

Użyj portu USB-DAC na panelu tylnym, aby podłączyć to urządzenie do komputera.link

Naciśnij przycisk Button Input Circle , aby wybrać “USB-DAC” jako źródło dźwięku.

Rozpocznij odtwarzanie w odtwarzaczu na komputerze.

Przesyłany cyfrowy sygnał audio jest pokazany na wyświetlaczu w następujący sposób.

(xxx wskazuje częstotliwość próbkowania.)

Jeśli częstotliwość próbkowania nie może zostać wykryta, zostanie wyświetlone “Unlocked”.

“Unsupported” jest wyświetlane, gdy nadawane są sygnały, które nie są obsługiwane przez to urządzenie.

Sygnały dźwiękowe, które mogą być odtwarzane

UWAGA

Czynności, takie jak uruchamianie i wstrzymywanie odtwarzania, należy wykonywać na komputerze. W tym czasie nie można używać przycisków tego urządzenia ani pilota.

Głośność i barwę dźwięku również reguluje się na komputerze. Słuchaj muzyki z żądaną głośnością.

Gdy to urządzenie działa jako przetwornik C/A, z głośników komputera nie słychać dźwięku.

Odłączenie komputera od urządzenia podczas odtwarzania muzyki może spowodować zawieszenie się oprogramowania do odtwarzania. Przed odłączeniem urządzenia od komputera należy zamykać oprogramowanie do odtwarzania.

W przypadku wystąpienia błędu na komputerze, odłącz kabel USB i ponownie uruchom komputer.

Częstotliwość próbkowania oprogramowania do odtwarzania muzyki i częstotliwość próbkowania wyświetlana na ekranie mogą być różne.

W celu podłączenia do komputera należy użyć kabla o maksymalnej długości 3 m.

powrót do góry