Słuchanie muzyki przez cyfrowe połączenie (COAXIAL/OPTICAL-1/OPTICAL-2)

Naciśnij przycisk Button Input Circle , aby przełączyć źródło dźwięku na “COAXIAL”, “OPTICAL-1” lub “OPTICAL-2”.

Przesyłany cyfrowy sygnał audio jest pokazany na wyświetlaczu w następujący sposób.

(xxxx wskazuje częstotliwość próbkowania.)

Jeśli częstotliwość próbkowania nie może zostać wykryta, zostanie wyświetlone “Unlocked”.

“Unsupported” jest wyświetlane, gdy nadawane są sygnały, które nie są obsługiwane przez to urządzenie.

Odtwarzaj muzykę z podłączonego urządzenia.

Głośniki odtwarzają muzykę z podłączonego urządzenia.

Sygnały dźwiękowe, które mogą być odtwarzane

UWAGA

Nie należy podawać na wejście sygnałów innych niż PCM, takich jak Dolby Digital i DTS. Spowoduje to powstanie zakłóceń, które mogą uszkodzić głośniki.

powrót do góry