Een weergaveapparaat aansluiten

Dit toestel is uitgerust met twee soorten video-ingangen (HDMI en composiet video) en drie soorten audio-ingangen (HDMI, digitale audio en audio).

Selecteer de ingangen op dit toestel volgens de aansluitingen van het apparaat dat u wilt aansluiten.

Als het apparaat dat is aangesloten op dit toestel, is uitgerust met een HDMI-aansluiting, is het aanbevolen HDMI-aansluitingen te gebruiken.

In de HDMI-aansluiting kunnen audio- en videosignalen worden verzonden via één HDMI-kabel.

Sluit apparaten aan op dit toestel zoals aangegeven door de ingangsbronnen die op de audio/video-ingangen van dit toestel zijn gedrukt.

De bron die is toegewezen aan de HDMI IN-, DIGITAL AUDIO IN-, VIDEO IN- en AUDIO IN-aansluitingen kan worden gewijzigd. Zie “Input Assign” over het wijzigen van de ingangsbron die is toegewezen aan de ingangsaansluitingen. koppeling

Voor weergave van audiosignalen die naar dit toestel worden ingevoerd met een via HDMI verbonden TV, moet u “HDMI Audio Out” instellen op “TV”. koppeling

Om te genieten van inhoud die auteursrechtelijk is beschermd door HDCP 2.2, gebruikt u een weergaveapparaat en een tv die alleen met HDCP 2.2 compatibel is.

Om te genieten van 4K-inhoud of inhoud die auteursrechtelijk is beschermd door HDCP 2.2, sluit u het apparaat aan op de HDMI 3-, HDMI 4- of HDMI 5-ingang.

naar boven