Overzicht van het menu

Voor de bediening van het menu sluit u een TV aan op het toestel waardoor u het menu kunt weergeven op de TV.

Standaard zijn aanbevolen instellingen gedefinieerd voor dit toestel. U kunt dit toestel aanpassen op basis van uw bestaand systeem en uw voorkeursinstellingen.

Items instellen

Gedetailleerde items

Beschrijving

Blz.

Audio

Surr.Parameter

Past de parameters voor surroundgeluid aan.

Restorer

Breidt de componenten met lage en hoge frequentie van gecomprimeerde audio-inhoud, zoals MP3-bestanden, uit voor een rijkere audioweergave.

Audio Delay

Compenseert voor de onjuiste timing tussen video en audio.

Volume

Geef de volumeinstellingen op.

Room EQ

Stel in of de equalizer moet worden gebruikt.

Video

HDMI Audio Out

Selecteer het uitvoerapparaat voor HDMI-audio.

HDMI PassThrough

Selecteert hoe dit toestel de HDMI-signalen door de HDMI-uitgang zal voeren in de stand-bymodus.

Pass Source

Stelt de HDMI-aansluiting in die HDMI-signalen invoert wanneer in stand-by.

Items instellen

Gedetailleerde items

Beschrijving

Blz.

Inputs

Input Assign

Wijzigt ingangstoewijzing.

Source Level

Past het weergaveniveau van het audiosignaal aan.

Input Select

Stelt de audioingangsmodus en decodeermodus in.

Speakers

Auto Setup

De akoestische eigenschappen van de aangesloten luidsprekers en de luisterruimte worden gemeten en de optimale instellingen worden automatisch gemaakt.

Manual Setup

Stelt de luidsprekers handmatig in of wijzigt de instellingen voor Auto Setup.

Items instellen

Gedetailleerde items

Beschrijving

Blz.

General

Language

Wijzigt de taal van het display op het TV-scherm.

ECO

Configureert de energiebesparingsfuncties ECO-modus en Auto stand-by.

BluetoothStandby

Bepaalt of de voeding van het toestel al dan niet moet worden ingeschakeld wanneer een Bluetooth-apparaat wordt bediend.

Front Display

Maakt instellingen met betrekking tot het display op dit toestel.

Firmware

Werkt de firmware van dit toestel bij.

Setup Lock

Bescherm alle instellingen tegen ongewenste wijzigingen.

Setup Assistant

Begin Setup...

Voet basisinstallatie/verbindingen/instellingen uit vanaf het begin volgens de richtlijnen op het tv-scherm.

Bladzijde 7 van de afzonderlijke handleiding “Snelhandleiding”

Afbeelding Afstandsbediening

naar boven