Speakers

De akoestische eigenschappen van de aangesloten luidsprekers en de luisterruimte worden gemeten en de optimale instellingen worden automatisch gemaakt. Dit wordt “Auto Setup” genoemd.

U hoeft “Auto Setup” niet uit te voeren wanneer u “Speaker Setup” al hebt uitgevoerd in “Setup Assistant”.

Voor handmatige instelling van de luidsprekers gebruikt u “Manual Setup” in het menu. koppeling

naar boven