Przywracanie ustawień sieciowych

Jeśli nie można odtworzyć zawartości sieci lub podłączyć urządzenia do sieci, ponowne uruchomienie może naprawić problem. Zalecamy ponowne uruchomienie urządzenia przed przywróceniem ustawień do wartości domyślnych.link

Jeśli działanie nie ulegnie poprawie w wyniku ponownego uruchomienia urządzenia, wykonaj następujące czynności.

Ustawienia sieci zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych. Ponownie wprowadź ustawienia.

Pomimo tego ustawienia menu “Przypisanie wzmacn.”, “Konfig. głośników” oraz “Video” nie zostały zresetowane.

Ope Resetting2 X45
Naciśnij przycisk Power Button , aby włączyć zasilanie urządzenia.
Włącz SOURCE SELECT, aby wybrać “HEOS Music”.
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie DIMMER oraz White-Arrow-Right w urządzeniu głównym przez co najmniej 3 sekundy.
Zdejmij palce z obydwu przycisków, gdy “Network Reset...” pojawi się na wyświetlaczu.
Po ukończeniu resetowania na ekranie wyświetlany jest komunikat “Completed”.

Przed przywróceniem ustawień domyślnych użyj funkcji “Zapisz i załaduj” z menu, aby zapisać i przywrócić szczegóły różnych ustawień skonfigurowanych w urządzeniu.link

Można także zresetować ustawienia sieci do domyślnych ustawień fabrycznych za pomocą “Reset” – “Ustawienia sieciowe” w menu.link

UWAGA

Nie wyłączaj zasilania, aż do ukończenia resetowania.

powrót do góry