Funkcja sterowania z sieci Web

Pracę amplitunera można kontrolować za pomocą strony sieci web wyświetlanej w przeglądarce internetowej.

Pict Web X45

Aby można było korzystać z funkcji sterowania z sieci Web, amplituner i komputer PC lub tablet muszą być podłączone prawidłowo do sieci lokalnej.link

W zależności od ustawień oprogramowania zabezpieczającego komputer dostęp do amplitunera z komputera PC może nie być możliwy. W takim przypadku należy zmienić ustawienia oprogramowania zabezpieczającego.

powrót do góry