Podłączanie przewodu zasilającego

Po wykonaniu wszystkich połączeń włóż wtyczkę zasilania do gniazda sieciowego.

Conne AC X47E2

powrót do góry