Funkcja AirPlay

Pliki muzyczne przechowywane w urządzeniu iPhone, iPod touch, iPad lub witrynie iTunes można odtwarzać na tym urządzeniu za pośrednictwem sieci.

Po rozpoczęciu odtwarzania AirPlay, źródło sygnału wejściowego zostanie przełączone na “HEOS Music”.

Odtwarzanie AirPlay można zatrzymać, wybierając inne źródło wejściowe.

Chcąc równocześnie zobaczyć utwór oraz nazwę artysty na urządzeniu głównym, naciśnij przycisk STATUS.

Informacje dotyczące posługiwania się iTunes podano również w funkcji Help dla iTunes.

Ekran może się różnić zależnie od wersji system operacyjny oraz oprogramowania.

To urządzenie obsługuje funkcję AirPlay 2.

Synchronizacja wielu urządzeń/głośników kompatybilnych z AirPlay 2 w celu jednoczesnego odtwarzania.

To urządzenie obsługuje funkcję AirPlay 2 i wymaga systemu iOS 11.4 lub nowszego.

Pict Airplay X45

powrót do góry