Odtwarzanie urządzenia Bluetooth

To urządzenie obsługuje następujący profil Bluetooth.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
Gdy urządzenie Bluetooth obsługujące ten standard jest podłączone, dane dźwiękowe Mono i Stereo mogą być strumieniowane w wysokiej jakości.

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile):
Gdy podłączone jest urządzenie Bluetooth obsługujące ten standard, urządzenie Bluetooth może być obsługiwane za pomocą tego urządzenia.

O łączności Bluetooth

Fale radiowe nadawane z urządzenia mogą zakłócać pracę urządzeń medycznych. Upewnij się, że zasilanie tego urządzenia i urządzenia Bluetooth jest wyłączone w następujących lokalizacjach, ponieważ zakłócenia fal radiowych mogą powodować awarie.

Szpitale, pociągi, samoloty, stacje benzynowe oraz miejsca, gdzie generowane są gazy łatwopalne

W pobliżu drzwi automatycznych i alarmów przeciwpożarowych

powrót do góry