Funkcja Quick Select Plus

Ustawienia, takie jak źródło wejściowe, poziom głośności i tryb dźwięku mogą zostać przypisane do przycisków QUICK SELECT 1 – 4.

Wystarczy nacisnąć wybrany przycisk szybkiego wyboru QUICK SELECT w trakcie odtwarzania, aby przełączyć się na inne ustawienia.

Zapisując najczęściej używane ustawienia za pomocą przycisków QUICK SELECT 1 – 4 użytkownik będzie mógł zawsze łatwo wywołać to samo środowisko odtwarzania.

Funkcję Quick Select Plus można zapamiętać dla każdej strefy.

Przycisk QUICK SELECT na urządzeniu głównym może służyć tylko do obsługi strefy głównej MAIN ZONE.

Rysunek pilota

Ope QuickSelect RC1240

powrót do góry