Sieć

Aby używać amplitunera podłączonego do sieci domowej (LAN), należy skonfigurować ustawienia sieciowe.

Jeżeli sieć domowa (LAN) jest konfigurowana za pomocą DHCP, parametr “DHCP” ustaw na “Włącz”. (ustawienie standardowe.) Umożliwi to użycie urządzenia w sieci domowej (LAN).

Podczas ręcznego przypisywania adresu IP do każdego urządzenia należy przypisać adres IP do tego urządzenia za pomocą ustawień “Adres IP”, a następnie wprowadzić informacje o sieci domowej (LAN), takie jak adres bramy, maska podsieci itd.

powrót do góry