Weergave

Menuscherm wordt niet weergegeven op de tv

Het menuscherm of het statusinformatiescherm wordt niet weergegeven op de tv.

Het menuscherm wordt alleen weergegeven op dit toestel en een tv die is aangesloten via HDMI-kabel. Als dit toestel is aangesloten op een tv met een andere video-uitgang, kunt u de bediening doen terwijl u het display op dit toestel bekijkt.

De statusinformatie verschijnt niet op de TV wanneer de volgende videosignalen worden weergegeven.
- Sommige beelden van 3D-video-inhoud
- Computerresolutiebeelden (voorbeeld: VGA)
- Video met een andere beeldverhouding dan 16:9 of 4:3
- Sommige soorten HDR-signalen
- Sommige soorten game-inhoud
- Gecomprimeerde video

Wanneer een 2D-video wordt geconverteerd naar een 3D-video op de tv, wordt het menuscherm of het scherm met de statusinformatie niet goed weergegeven. koppeling

Stel de instelling “Tv-formaat” in het menu in op een selectie die geschikt is voor de tv. koppeling

naar boven