Weergave

Firmware

Controleert op de nieuwste firmwaregegevens over updates en upgrades, werkt de firmware bij en stelt de weergave van meldingsberichten voor upgrades in.

Update zoeken

U kunt controleren of er updates van de firmware zijn.

De firmware kan worden bijgewerkt als er een firmware-update is uitgebracht.

Nu Updaten:

Start het installatieproces van de update. Wanneer de update start, wordt het menuscherm uitgeschakeld. Tijdens de update wordt de voortgang weergegeven op het scherm.

Later Updaten:

Later updaten.

Dit toestel probeert automatisch de update opnieuw uit te voeren wanneer het bijwerken mislukt. Als nog steeds geen update kan worden uitgevoerd, verschijnt een “Update Error”-melding op het display. Zie ProbleemoplossingkoppelingUpdate/upgrade foutmeldingenkoppeling voor informatie over update foutmeldingen.koppeling
Controleer de voorwaarden volgens het bericht en probeer de update opnieuw uit te voeren.

Dit item kan niet worden geselecteerd wanneer “Updaten toestaan” is ingesteld op “Uit”.

Auto.Updaten

Schakelt Automatische Updates in zodat toekomstige updates automatisch worden gedownload en geïnstalleerd wanneer dit apparaat in standby-modus staat.

Auto.Updaten

Dit toestel zal automatisch updaten naar de nieuwste firmware wanneer het in de standby-modus staat.

Aan:

Schakelt Automatische Updates in.

Uit
(Standaard):

Schakelt Automatische Updates uit.

Tijdzone

Verander de tijdzone.

Stel de tijdzone die overeenkomt met het gebied waar u woont.

Dit item kan niet worden geselecteerd wanneer “Updaten toestaan” is ingesteld op “Uit”.

Updaten toestaan

In- en uitschakelen van updates en upgrades voor dit toestel.

Aan
(Standaard) :

Zorgt ervoor dat dit toestel updates en upgrades ontvangt.

Uit:

Voorkomt dat dit toestel updates en upgrades ontvangt.

Deze instelling leidt tot onverenigbaarheid tussen dit toestel en HEOS App.

Upgrade bericht

Wanneer de laatste firmware Upgrade beschikbaar is, wordt een mededeling weergegeven op het tv-scherm bij het opstarten.

De mededeling wordt ongeveer 40 seconden weergegeven, nadat de stroom is ingeschakeld.

Aan
(Standaard) :

Upgradebericht weergeven.

Uit:

Upgradebericht niet weergeven.

Dit item kan niet worden geselecteerd wanneer “Updaten toestaan” is ingesteld op “Uit”.

Functie toevoegn

Toon nieuwe functies die kunnen worden gedownload naar dit toestel en voer een upgrade uit.

Upgradepakket:

Geef de items weer die moeten worden bijgewerkt.

Upgrade status:

Toont een lijst met aanvullende functies die door de upgrade worden geleverd.

Upgrade:

Voer het upgradeproces uit.
Wanneer de upgrade start, wordt het menuscherm uitgeschakeld. De verstreken tijd van de upgrade wordt tijdens het uitvoeren van de upgrade getoond.

Informatie over de “Update” functie en “Functie toevoegn” zullen telkens op de Denon website aangekondigd worden, wanneer dergelijke plannen gedefinieerd zijn. Raadpleeg de Denon-website voor meer details over updates.

Wanneer de procedure is voltooid, verschijnt “Geregistreerd” in het menu en kunt u upgrades uitvoeren. Als de procedure niet werd uitgevoerd, wordt “-------” weergegeven. Het ID-nummer dat in dit scherm wordt getoond is vereist bij het uitvoeren van de procedure. Het ID-nummer kan ook worden weergegeven door TUNER PRESET CH + en MODE van het hoofdtoestel minstens 3 seconden ingedrukt te houden.

Als de update niet succesvol is, verschijnt de “Upgrade Error”-melding op het display. Zie ProbleemoplossingkoppelingUpdate/upgrade foutmeldingenkoppeling voor informatie over de upgrade foutmeldingen.koppeling
Controleer de instellingen en voer de upgrade opnieuw uit.

Dit item kan niet worden geselecteerd wanneer “Updaten toestaan” is ingesteld op “Uit”.

Opmerkingen over het gebruik van “Update” en “Functie toevoegn”

Om deze functies te kunnen gebruiken, moet voldaan worden aan de correcte systeemvereisten en instellingen voor een internetverbinding. koppeling

Schakel de stroom niet uit voordat de update of upgrade afgerond is.

Er is ongeveer 1 uur nodig tot het bijwerken/upgraden is voltooid.

Als het installeren van de update/upgrade eenmaal is gestart, kunnen de normale functies van dit toestel niet eerder weer worden gebruikt dan nadat de update/upgrade volledig is geïnstalleerd. Het is mogelijk dat back-updata voor de voor dit toestel ingestelde parameters, etc. worden teruggesteld.

Als de update of het bijwerken mislukt, dient u Power Button op het toestel langer dan 5 seconden ingedrukt te houden of het stroomsnoer uit te trekken en opnieuw in te steken. Na ongeveer 1 minuut verschijnt “Please wait” op het scherm. De update start opnieuw. Controleer de netwerkomgeving indien de fout zich nog steeds voordoet.

naar boven