Weergave

Bluetooth-hoofdtelefoon loskoppelen

Voer de volgende stappen uit om uw Bluetooth-hoofdtelefoon los te koppelen:

Schakel de Bluetooth-hoofdtelefoon uit.

Ga naar to “Bluetooth-zender” en selecteer vervolgens “Loskoppelen” in het optiemenu.

Ga in het instellingsmenu naar “Algemeen” - “Bluetooth-zender” en stel “Zendfunctie” in op Uit. koppeling

naar boven