Weergave

Tv-formaat

Stel het videosignaalformaat in om als uitgang voor de door u gebruikte TV te dienen.

Formaat

PAL
(Standaard):

PAL-uitvoer selecteren.

NTSC:

NTSC-uitvoer selecteren.

“Formaat” kan ook worden ingesteld met de volgende procedure. Het menuscherm wordt echter niet weergegeven. Volg de aanwijzingen op het display voor het maken van de instelling.

Houd TUNE + en MODE op het hoofdtoestel minstens 3 seconden samen ingedrukt.

“V.Format:<PAL>” verschijnt op het display.

Gebruik TUNE + of TUNE – op de hoofdeenheid en stel het videosignaalformaat in.
Druk op STATUS op het hoofdtoestel om de instelling te voltooien.
OPMERKING

Wanneer een ander formaat dan het videoformaat van de aangesloten TV is ingesteld, wordt het beeld niet goed weergegeven.

naar boven