Weergave

Luidspr.config.

Selecteer of er al dan niet luidsprekers, weergavecapaciteit voor lage toonfrequenties en luidsprekergrootten zijn.

Front

Stel de grootte van de luidspreker aan de voorzijde in.

Groot
(Standaard):

Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.

Klein:

Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.

Wanneer “Subwoofer” is ingesteld op “Nee”, wordt “Front” automatisch ingesteld op “Groot”.

Wanneer “Front” is ingesteld op “Klein”, kunt u geen andere set luidsprekers dan “Front” instellen op “Groot”.

Center

Stel de aanwezigheid en de grootte van de Center luidspreker in.

Groot:

Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.

Klein
(Standaard):

Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.

Geen:

Selecteer wanneer de center luidspreker niet is aangesloten.

Subwoofer

Stel de aanwezigheid van een subwoofer in.

Ja
(Standaard):

Gebruik een subwoofer.

Nee:

Selecteer wanneer er geen subwoofer is aangesloten.

Wanneer “Subwoofer” is ingesteld op “Nee” en u “Front” instelt op “Klein”, wordt “Subwoofer” automatisch ingesteld op “Ja”.

Surround

Stel de aanwezigheid en de grootte van de surround luidsprekers in.

Groot:

Gebruik een grote luidspreker die op adequate wijze zeer lage basfrequenties kan weergeven.

Klein
(Standaard):

Gebruik een kleine luidspreker met onvoldoende weergavecapaciteit voor zeer lage basfrequenties.

Geen:

Selecteer wanneer de surround luidsprekers niet zijn aangesloten.

naar boven