Weergave

Alle toetsbewerkingen behalve VOLUME uitschakelen.

Druk op Power Button terwijl u TUNER PRESET CH + en TUNE + ingedrukt houdt terwijl het toestel in de stand-bymodus is.
Druk op TUNE + of TUNE – om “FP LOCK On” te selecteren.
Druk op STATUS om uw instelling op te geven.

Alle knopbewerkingen behalve Power Button en VOLUME zijn uitgeschakeld.

naar boven