Weergave

De instellingen oproepen

Druk op QUICK SELECT.

De Quick Select-instellingen voor de knop die u hebt ingedrukt, worden opgeroepen.

De standaardinstellingen voor de ingangsbron zijn zoals hieronder weergegeven.

Toets

Ingangsbron

QUICK SELECT 1

CBL/SAT

QUICK SELECT 2

Blu-ray

QUICK SELECT 3

Game

QUICK SELECT 4

HEOS Music

In de standaard fabrieksinstellingen wordt het volume niet onder Quick Select Plus geregistreerd.
Zie De instellingen wijzigenkoppeling om het volume onder Quick Select Plus te registreren. koppeling

naar boven