Weergave

De slaaptimer gebruiken

Druk op SLEEP en geef de tijd weer die u wilt instellen.

De SLEEP-indicator op het display licht op en de slaaptimer start.

U kunt de slaaptimer instellen binnen het bereik van 10 tot 120 minuten in stappen van 10 minuten.

De resterende tijd controleren.

Druk op SLEEP wanneer de slaaptimer wordt gebruikt.

De resterende tijd verschijnt op het display.

De slaaptimer annuleren

Druk op SLEEP om “Off” te selecteren.

De SLEEP-indicator op het display dooft.

De slaaptimerinstelling wordt geannuleerd wanneer het toestel naar de stand-bymodus schakelt.

OPMERKING

De stroom van apparaten die met dit toestel zijn verbonden, kan niet door de slaaptimerfunctie worden uitgeschakeld. U moet de slaaptimers van de aangesloten apparaten zelf gebruiken voor het uitschakelen van de stroom van deze apparaten.

naar boven