Weergave

Audiovertraging aanpassen (Audiovertraging)

Compenseert voor de onjuiste timing tussen video en audio.

Druk op OPTION.

Een scherm met optie-menu wordt weergegeven.

Wanneer de ingangsbron “HEOS Music” is, wordt een optiemenu voor online muziek weergegeven. “AVR opties…” te selecteren en druk daarna op ENTER.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “Audiovertraging” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Het scherm “Audiovertraging” wordt weergegeven.

Gebruik White-Arrow-Left White-Arrow-Right om de automatische lipsynchronisatiefunctie in/uit te schakelen.

Aan
(Standaard):

Past de tijd voor de audioverwerking automatisch aan om vertragingen in de audio-/videotiming van een TV die compatibel is met automatische lipsynchronisatie te compenseren.

Uit:

Niet automatisch aanpassen.

Druk op shirosankaku-Reverse om “Aanpassen” te selecteren als de onjuiste overeenkomst van de timing tussen het beeld en het geluid handmatig moet worden gecorrigeerd. Gebruik dan White-Arrow-Left White-Arrow-Right om de timing aan te passen.

0 ms – 500 ms (Standaard: 0 ms)

Bewaar “Audiovertraging” voor iedere invoerbron.

De automatische correctie wordt mogelijk niet uitgevoerd, afhankelijk van de specificaties van uw TV, zelfs als “Auto Lip Sync” is ingesteld op “Aan”.

U kunt ook de vertragingscorrectiewaarde die is ingesteld door “Auto Lip Sync”, fijn afstemmen.

naar boven