Weergave

Ingang toewijzen

Door aansluitingen te maken zoals aangegeven door de ingangsbronnen die zijn gedrukt op de audio/video-ingangen van dit toestel, kunt u gewoon op een van de selectieknoppen voor de ingangsbron drukken om gemakkelijk audio of video af te spelen vanaf een aangesloten apparaat.

Wijzig de toewijzing van de HDMI-ingang, digitale audio-ingang, analoge audio-ingang, analoge audio-ingang en video-ingang wanneer een ingangsbron wordt aangesloten die verschilt van deze die naar de audio-/video-ingangen van dit toestel wordt ingevoerd.

Stel de audio-ingangsmodus in voor elke “INPUT MODE”-bron. “AUTO” is normaal aanbevolen voor deze instelling. Dit detecteert en speelt automatisch de signaalingang af op dit toestel, met de prioriteit in de onderstaande volgorde: HDMI Open Left DIGITAL Open Left ANALOG.

GUI InputAssign S76E2

Elk item is standaard als volgt ingesteld.

Ingangsbron

Ingangsaansluiting

INPUT MODE

HDMI

DIGITAL

ANALOG

VIDEO

CBL/SAT

1

OPT2

1

1

AUTO

Media Player

2

2

2

AUTO

Blu-ray

3

- HDMI -

Game

4(8K)

- HDMI -

AUX1

5(8K)

- HDMI -

AUX2

6(8K)

- HDMI -

TV-Audio

OPT1

-DIGITAL-

Attentie TV set-top-box/satellietgebruiker

Wanneer u de digitale audio-uitgang op een TV/satellietbox gebruikt:

Om het videosignaal toegewezen aan “HDMI” gecombineerd weer te geven met het audiosignaal toegewezen aan “Ingang toewijzen” - “DIGITAL”, moet u ook “DIGITAL” selecteren in de “INPUT MODE”.

Hetzelfde ingangscontact kan worden toegewezen aan meerdere ingangsbronnen. Wijs bijvoorbeeld hetzelfde HDMI-ingangscontact toe aan meerdere bronnen voor het gebruik van elke ingangsbron in combinatie met analoge of digitale audio volgens uw voorkeur. Zet de audio-aansluiting in dergelijke gevallen in voor weergave in “INPUT MODE”.

HDMI

Stel dit in om de HDMI ingangsconnector te veranderen naar de toegewezen ingangsbron.

1 / 2 / 3 / 4(8K) / 5(8K) /
6(8K):

Een HDMI-ingang toewijzen aan de geselecteerde ingangsbron.

– :

Geen HDMI-ingang toewijzen aan de geselecteerde ingangsbron.

Wanneer “HDMI bediening” is ingesteld op “Aan” in het menu, kan “HDMI” niet worden toegewezen aan “TV Audio”. koppeling

De eARC-functie werkt niet wanneer “HDMI” ingesteld als de “TV Audio”-ingangsbron.

DIGITAL

Stel dit in om de digitale audio-ingangen die zijn toegewezen aan de ingangsbronnen, te wijzigen.

OPT1 (optisch) / OPT2:

Wijs een digitale audio-ingang toe aan de geselecteerde signaalbron.

– :

Geen digitale audio-ingang toewijzen aan de geselecteerde ingangsbron.

ANALOG

Stel dit in om de analoge audio-ingangen die zijn toegewezen aan de ingangsbronnen, te wijzigen.

1 / 2:

Wijs een analoge ingangaansluiting toe aan de geselecteerde signaalbron.

– :

Geen analoge ingang toewijzen aan de geselecteerde ingangsbron.

VIDEO

Stel dit in om de composiet video-ingangen die aan de ingangsbronnen zijn toegewezen, te wijzigen.

1 / 2:

De video-ingang toewijzen aan de geselecteerde ingangsbron.

– :

Geen video-ingang toewzen aan de geselecteerde ingangsbron.

INPUT MODE

Stel de audio-ingangsmodi in voor elke ingangsbron.

Wij raden aan de audio-ingangsmodus in te stellen op “AUTO”.

AUTO
(Standaard):

Ingangssignaal automatisch detecteren en weergave starten.

HDMI:

Alleen signalen van HDMI-ingang weergeven.

DIGITAL:

Alleen signalen van digitale audio-ingang weergeven.

ANALOG:

Alleen signalen van analoge audio-ingang weergeven.

Wanneer digitale signalen goed worden ingevoerd, brandt de DIG. indicator op de display. Als de DIG. -indicator niet oplicht, moet u “Ingang toewijzen” en de aansluitingen controleren. koppeling

Wanneer “HDMI bediening” op “Aan” is ingesteld, en er een met ARC compatibele TV is aangesloten via de HDMI MONITOR 1-aansluitingen, wordt de ingangsmodus, waarvan de ingangsbron “TV Audio” is, vast ingesteld op ARC.

Wanneer een met de eARC-functie compatibele televisie is aangesloten op de HDMI MONITOR-aansluiting, wordt de ingangsmodus waarvan de ingangsbron “TV Audio” is, vergrendeld op eARC.

Stand.inst.

De instellingen voor “Ingang toewijzen” keren terug naar de standaardinstellingen.

naar boven