Zone herbenoemen

Verander de schermtitel van iedere zone in een titel van uw voorkeur.

MAIN ZONE / ZONE2

Stand. inst.:

De standaardinstelling wordt hersteld voor de bewerkte zonenaam.

U kunt maximaal 10 tekens invoeren.
Ga naar Het toetsenbordscherm gebruikenkoppeling voor het invoeren van tekens.

naar boven