ZONE2 setup

Configureer de instellingen voor audioweergave op ZONE2.

Waarden die zijn ingesteld voor “Volumelimiet” en “Volume bij aanzetten” worden weergegeven volgens de instelling die is opgegeven voor het volume “Schaal”. koppeling

kanaalniveau L

Stel het uitgangsniveau van het linkerkanaal in.

-12 dB – +12 dB (Standaard : 0 dB)

kanaalniveau R

Stel het uitgangsniveau van het rechterkanaal in.

-12 dB – +12 dB (Standaard : 0 dB)

Volumeniveau

Stel het volume-uitgangsniveau in.

Variabel
(Standaard) :

Volume kan worden geregeld.

1 – 98
(–79.5 dB – 18.0 dB) :

Volume is vast ingesteld op het gewenste niveau. Het volume kan niet worden geregeld met de afstandsbediening.

Volumelimiet

Kies een instelling voor het maximumvolume.

60 (-20 dB) / 70 (-10 dB) / 80 (0 dB)
(Standaard : 70 (-10 dB))

Uit:

Stel geen maximumvolume in.

Dit kan worden ingesteld wanneer “Volumeniveau” is ingesteld op “Variabel”. koppeling

Volume bij aanzetten

Definieer de volume-instelling die actief is wanneer de netspanning wordt ingeschakeld.

Laatste
(Standaard) :

Gebruik de opgeslagen instelling van de laatste sessie.

Mute:

Gebruik altijd de status dempen aan.

1 – 98
(–79.5 dB – 18.0 dB) :

Het volume wordt aangepast aan het ingestelde niveau.

Dit kan worden ingesteld wanneer “Volumeniveau” is ingesteld op “Variabel”. koppeling

Dempingsniveau

Stel de verzwakking in wanneer demping is ingeschakeld.

Volledig
(Standaard) :

Het geluid wordt volledig uitgeschakeld.

–40 dB :

Het geluid wordt verzwakt met 40 dB.

-20 dB :

Het geluid wordt verzwakt met 20 dB.

Dit kan worden ingesteld wanneer “Volumeniveau” is ingesteld op “Variabel”. koppeling

naar boven