Dit toestel bedienen met de afstandsbediening van de tv

Er zijn twee manieren om dit toestel te bedienen met de afstandsbediening van de tv.

HDMI-besturingsfunctie

Sluit dit toestel aan op een tv die de HDMI-besturingsfunctie met een HDMI-kabel ondersteunt en schakel de HDMI-besturingsinstellingen op de tv in voor het uitvoeren van basisbewerkingen op dit toestel (de ingangsbron wijzigen, de voeding in- en uitschakelen, het volume regelen) met de afstandsbediening van de tv.

Raadpleeg “HDMI-besturingsfunctie” voor meer informatie over de HDMI-bedieningsfunctie. koppeling

Leerfunctie afstandsbediening

Als uw tv de HDMI-besturingsfunctie niet ondersteunt, gebruikt u de leerfunctie van de afstandsbediening. Hiermee kunt dit toestel met de afstandsbediening van een tv bedienen. (De leerfunctie voor de afstandsbediening gebruikenkoppeling)

De leerfunctie voor de afstandsbediening gebruiken

Houd Icon Source op het hoofdtoestel minstens 3 seconden ingedrukt.

Van de LED’s op de statusweergave, gaat één witte LED heen en terug van links naar rechts en geeft aan dat de leermodus van de afstandsbediening is gestart.

Wijs met de afstandsbediening van dit toestel naar de afstandsbedieningssensor van dit toestel en druk eenmaal op de knop op de afstandsbediening die moet worden aangeleerd (bijv. VOL +).

Alle statusdisplay-LED’s knipperen wit.

Pict Learn S216E2
Wijs met de afstandsbediening van de tv naar de afstandsbedieningssensor van dit toestel en druk eenmaal op de knop op de afstandsbediening die moet worden aangeleerd (bijv. de knop voor het verhogen van het volume).

Als het leren is gelukt, knippert de statusdisplay-LED uiterst rechts drie keer blauw.

Als het leren is mislukt, knippert de statusdisplay-LED uiterst rechts drie keer rood. Herhaal stappen 2 en 3 als dat gebeurt.

Wanneer de status-LED’s opnieuw wit knipperen, drukt u nogmaals op de afstandsbedieningsknop van de tv (bijv. de knop om het volume te verhogen).

Om een nieuwe functie te leren, herhaalt u stappen 2 en 3 met de volgende functie.
Houd Icon Source op het hoofdtoestel minstens 3 seconden ingedrukt.

De statusdisplay-LED uiterst rechts knippert drie keer wit en geeft aan dat de leermodus van de afstandsbediening is voltooid.

Controleer of de bewerking (bijv. het volume verhogen) kan worden uitgevoerd op dit toestel met de afstandsbediening van de tv.

Om alle aangeleerde gegevens te verwijderen, houdt u Icon Source op de soundbar 10 seconden ingedrukt tot de statusdisplay-LED uiterst rechts vijf keer wit knippert.

Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd met de leerfunctie van de afstandsbediening tijdens de stand-by die wordt ingesteld wanneer de Bluetooth stand-byfunctie of HDMI-passthrough-functie uit is.

Andere bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd wanneer u in de leermodus voor de afstandsbediening bent.

Het aanleren van de afstandsbediening kan onmogelijk zijn, afhankelijk van het type afstandsbediening van de tv.

De Power-toets van tv’s die zijn gekoppeld aan de leerfunctie voor de afstandsbediening, kan niet worden bediend wanneer de Snelstartmodus is uitgeschakeld.

naar boven