Het volume instellen

Gebruik VOL + of VOL – om het volume te regelen.

Wanneer op de knop wordt gedrukt, licht de statusdisplay-LED op in overeenstemming met het huidige volume.

De statusdisplay-LED knippert telkens wanneer op de knop wordt gedrukt en het aantal knipperende LED’s vermeerderen of verminderen in overeenstemming met het volume.

Wanneer het volume het maximum of minimum bereikt, knippert de statusdisplay-LED drie keer.

Wanneer de voeding wordt ingeschakeld, start het toestel met het volumeniveau dat was ingesteld voordat het in stand-by werd geplaatst. Als het volume vooraf echter op hoog was gezet, start het toestel met een volume-instelling die is verminderd tot een bepaald niveau.

naar boven