Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de afstandsbediening

Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de afstandsbediening.

De batterijen zijn op. Plaats nieuwe batterijen. koppeling

Bedien de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7 m vanaf dit toestel en in een hoek van 30°. koppeling

Verwijder alle obstakels tussen de dit toestel en de afstandsbediening.

Plaats de batterijen in de juiste richting en let op de Thread-Plus - en Tread-Minus -markeringen. koppeling

Er schijnt een sterk licht op de afstandsbedieningssensor van het toestel (direct zonlicht, spotje, enz.). Zet het toestel op een plaats waar de afstandsbedieningssensor niet blootstaat aan direct zonlicht.

naar boven