Het subwoofervolume aanpassen

Gebruik BASS + of BASS – om het subwoofervolume te regelen.

Wanneer op de knop wordt gedrukt, licht de statusdisplay-LED op in overeenstemming met het huidige subwoofervolume.

De statusdisplay-LED knippert telkens wanneer op de knop wordt gedrukt en het aantal knipperende lampjes vermeerderen of verminderen in overeenstemming met het subwoofervolume.

Wanneer het subwoofervolume het maximum of minimum bereikt, knippert de statusdisplay-LED drie keer.

naar boven