Een luistermodus selecteren

Druk op de luistermodustoets om een luistermodus te selecteren.

Wanneer op de knop wordt gedrukt, knippert de statusweergave-LED uiterst rechts en verandert de luistermodus.

MOVIE
(Standaard):

Geniet van bioscoopachtig surroundgeluid.

MUSIC:

Geniet van het natuurlijke en realistische surroundgeluid van een concertzaal.

NIGHT:

Comprimeert het dynamisch bereik (verschil tussen luid en zachte geluiden) om de audio gemakkelijk hoorbaar te maken bij lage volumes.

DIALOG ENHANCER
LOW / MED / HIGH:

Regel het volume van de dialoog in films, stemmen in muziek enz. zodat deze gemakkelijker hoorbaar zijn. Kan worden ingesteld op 3 niveaus. Stel dit in op de gewenste waarde.

PURE:

Geniet van geluid dat trouw blijft aan de originele bron.

Druk op DTS Virtual: X om surroundgeluid toe te voegen met een gevoel van hoogte aan uw huidige luistermodus.

Wanneer op de knop wordt gedrukt, knippert de statusweergave-LED uiterst rechts blauw op.

DTS Virtual:X:

Geniet van virtueel 3D-surroundgeluid met hoogtewaarneming bovenop het geluid voor, links, rechts en achter.

De functie DTS Virtual:X is uitgeschakeld wanneer de luistermodus is ingesteld op “PURE”.

Stel de luistermodus in op “MOVIE” of “MUSIC” voordat u de functie DTS Virtual:X gebruikt.

naar boven