Automatisch schakelen naar de stand-bymodus (functie Automatische stand-by)

Schakelt de functie Automatisch stand-by in of uit.

Als gedurende minstens 15 minuten geen bewerkingen werden uitgevoerd en er geen audio wordt uitgevoerd, schakelt dit apparaat automatisch naar stand-by.

Houd NIGHT minstens 5 seconden ingedrukt.

De statusdisplay-LED’s knipperen zoals hieronder weergegeven.

LED S216E2-4

naar boven