Fabrieksinstellingen opnieuw instellen

Voer deze procedure alleen uit wanneer de display en de bediening niet naar behoren functioneren.

Verschillende instellingen worden opnieuw ingesteld naar de standaard fabriekswaarden. Geef de instellingen opnieuw op.

Ope Reset S216
Druk op Icon Power om de voeding naar het toestel aan te zetten.
Houdt Icon Source , Icon Power en + van het hoofdapparaat minstens 5 seconden samen ingedrukt.

De statusdisplay-LED knippert drie keer rood.

Wacht ongeveer 10 seconden nadat de LED dooft en druk dan op Icon Power .

Alle fabrieksinstellingen worden hersteld nadat de soundbar opnieuw wordt gestart.

naar boven