De batterijen plaatsen

Schuif de achterklep van de afstandsbediening in de richting van de pijl.
Pict Insert battery1
Plaats 1 batterij in het batterijcompartiment zoals aangegeven.
Pict Insert battery2
Plaats het achterste deksel terug.
OPMERKING

Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u ze voor lange tijd niet gaat gebruiken.

In geval van lekkage van batterijvloeistof veegt u de vloeistof in het batterijcompartiment voorzichtig weg en plaatst u nieuwe batterijen.

naar boven