Aansluiting 3: Tv uitgerust met een HDMI-aansluiting en niet compatibel met ARC / tv uitgerust met een analoge aansluiting

Gebruik de meegeleverde HDMI-kabel en in de handel verkrijgbare 3,5 mm stereo audiokabel aan om dit apparaat aan te sluiten op uw tv.

Connect AUX S216E2

naar boven