Een Bluetooth-apparaat voor de eerste keer koppelen

Een Bluetooth-apparaat koppelen met dit toestel.

Zodra het Bluetooth-apparaat is gekoppeld, hoeft dit niet opnieuw te gebeuren.

Druk op Icon Power om de voeding naar het toestel aan te zetten.
Druk op Icon Bluetooth om de ingangsbron over te schakelen naar “Bluetooth”.

Schakelt automatisch naar de koppelingsmodus wanneer deze voor de eerste keer wordt gebruikt.

De statusdisplay-LED knippert blauw wanneer dit toestel in de koppelingsmodus is.

Activeer de Bluetooth-instellingen op uw Bluetooth-apparaat.
Selecteer “DHT-S216” in de lijst van apparaten die wordt weergegeven op het scherm van het Bluetooth-apparaat.

De statusdisplay-LED licht blauw op en dit apparaat en het Bluetooth-apparaat worden gekoppeld.

naar boven