Usuwanie z obszaru Ulubione HEOS

Naciśnij przycisk FAVORITES CALL.

Zostanie wyświetlony komunikat “Ulubione HEOS”.

Gdy wyświetlona jest lista zawartości Ulubione HEOS, przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz pozycję, którą chcesz usunąć z obszaru Ulubione HEOS, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Usuń z Ulubionych HEOS”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

powrót do góry