Presety głosników

Można zapisać dwa ustawienia głośników, aby dopasować środowiska, w którym używane są głośniki.

Można na przykład łatwo skonfigurować dwa presety do przełączania między ustawieniami korektora lub głośników wykonywanymi za pomocą konfiguracji Audyssey®, jeżeli dany pokój różni się w zależności od określonych czynników np. używanego ekranu.

Jeśli chcesz użyć danego presetu, wybierz ten preset, którego chcesz użyć, a następnie skonfiguruj ustawienia, takie jak konfiguracja Audyssey® lub ustawienia głośników, aby zapisać te ustawienia w wybranym przez siebie presecie.

Ustawienie 1
(Domyślne):

Zapisuje ustawienia na Preset 1.

Ustawienie 2:

Zapisuje ustawienia na Preset 2.

Następujące ustawienia zapisywane są na presety.

Ustawianie trybu pracy (“Przypisanie wzmacn.”)

Ustawianie trybu pracy (“Konfig. głośników”)

Ustawianie trybu pracy (“Odległości”)

Ustawianie trybu pracy (“Poziomy”)

Ustawianie trybu pracy (“Odcięcie”)

Ustawianie trybu pracy (“Basy”)

Ustawianie trybu pracy (“Odtwarzanie 2 kan.”)

Ustawianie trybu pracy (“Głośnik główny”)

“MultEQ® XT32” dane

“Korektor graficzny” dane

Ustawienia te można także skonfigurować za pomocą “Presety głosników” w menu opcji. link

powrót do góry