Podłączanie głośników systemu wielokanałowego 9.1

Ten system, który jest oparty na systemie 5.1-kanałowym, jest w stanie odtwarzać do 9.1-kanałów jednocześnie.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 11-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE). Po podłączeniu głośników do więcej niż 10 kanałów, wyjście głośnikowe automatycznie przełączy się w zależności od sygnału wejściowego i trybu dźwięku.

Przykładowe połączenie w przypadku użycia jednego zestawu głośników sufitowych

Pict SP Layout 9.1 TM

Podłączając taką konfigurację, ustaw “Wysokość” - “Górne głoś.” na “2kan.” w menu. link

Conne SP 9.1 TM X47E3

Zamiast głośników sufitowych środkowych można podłączyć głośniki sufitowe przednie lub sufitowe tylne. W takim przypadku ustaw podłączane głośniki sufitowe w “Wysokość” - “układ” w menu. link

Przykładowe połączenie w przypadku użycia dwóch zestawów głośników sufitowych

Pict SP Layout 9.1 TR TF

Podłączając taką konfigurację, ustaw “Wysokość” - “Górne głoś.” na “4kan.” w menu. link

Conne SP 9.1 TR TF X47E3

W ustawieniach możesz zmienić kombinację kanałów HEIGHT1 i HEIGHT2. link

Przykładowe połączenie w przypadku użycia jednego zestawu głośników górnych

Pict SP Layout 9.1 FH

Podłączając taką konfigurację, ustaw “Wysokość” - “Górne głoś.” na “2kan.” w menu. link

Conne SP 9.1 FH X47E3

Zamiast głośników p. górnych można podłączyć głośniki tylne ścienne. W takim przypadku ustaw podłączane głośniki górne w “Wysokość” - “układ” w menu. link

Przykładowe połączenie w przypadku użycia dwóch zestawów głośników górnych

Pict SP Layout 9.1 RH FH

Podłączając taką konfigurację, ustaw “Wysokość” - “Górne głoś.” na “4kan.” w menu. link

Conne SP 9.1 RH FH X47E3

W ustawieniach możesz zmienić kombinację kanałów HEIGHT1 i HEIGHT2. link

Przykładowe połączenie w przypadku użycia jednego zestawu głośników Dolby Atmos Enabled

Pict SP Layout 9.1 FD

Podłączając taką konfigurację, ustaw “Wysokość” - “głośniki Dolby” na “2kan.” w menu. link

Conne SP 9.1 FD X47E3

Zamiast przednich głośników Dolby można podłączyć głośniki surround Dolby lub Dolby tylne. W takim przypadku ustaw podłączane głośniki Dolby Atmos Enabled pod “Wysokość” - “układ” w menu. link

Przykładowe połączenie w przypadku użycia dwóch zestawów głośników Dolby Atmos Enabled

Pict SP Layout 9.1 SD FD

Podłączając taką konfigurację, ustaw “Wysokość” - “głośniki Dolby” na “4kan.” w menu. link

Conne SP 9.1 SD FD X47E3

W ustawieniach możesz zmienić kombinację kanałów HEIGHT1 i HEIGHT2. link

Przykładowe połączenie systemu 9.1-kanałowego Auro-3D

Konfiguracja tego głośnika jest zoptymalizowana do odtwarzania Auro-3D.

Pict SP Layout 9.1 Auro3D

Podłączając taką konfigurację, ustaw “Wysokość” - “Górne głoś.” na “4kan.” w menu. link
Następnie ustaw “Wysokość” - “układ” na “Przód górne i Surr. ścienne”. link

Conne SP 9.1 Auro X47E3

W ustawieniach możesz zmienić kombinację kanałów HEIGHT1 i HEIGHT2. link

Aby wykorzystać pełne możliwości trybu Auro-3D, zalecane są głośniki Surround ścienne, choć głośniki Surround ścienne można zastąpić głośnikami Tylnymi ściennymi w ustawieniach głośników Dolby Atmos.

Wyjścia kanałów z gniazd głośnikowych HEIGHT1 i HEIGHT2 można zmienić według poniższych wzorów, odpowiednio do używanych systemów głośnikowych.
Ustaw to w “Przypisanie wzmacn.” w menu. link

Kombinacja używanych głośników górnych

Podłączone zaciski

Liczba głośników górnych/sufitowych

Liczba głośników Dolby

Wzór kombinacji

HEIGHT1 SPEAKER

HEIGHT2 SPEAKER

2 głośniki

Brak

Przednie górne

Przednie górne

-

Sufitowe przednie

Sufitowe przednie

-

Sufitowe środkowe

Sufitowe środkowe

-

Sufitowe tylne

Sufitowe tylne

-

Tylne ścienne

Tylne ścienne

-

Brak

2 głośniki

Przednie Dolby

Przednie Dolby

-

Surround Dolby

Surround Dolby

-

Tylne Dolby

Tylne Dolby

-

4 głośników

Brak

Przód górne i sufit środk.

Przednie górne

Sufitowe środkowe

Przód górne i sufit tylne

Przednie górne

Sufitowe tylne

Przód górne i tylne ścienne Flower Mark

Przednie górne

Tylne ścienne

Przód górne i Surr. ścienne

Przednie górne

Surr. ścienne

Sufit przednie i sufit tylne

Sufitowe przednie

Sufitowe tylne

Sufit przednie i tylne ścienne

Sufitowe przednie

Tylne ścienne

Sufit środk. i tylne ścienne

Sufitowe środkowe

Tylne ścienne

2 głośniki

2 głośniki

Przednie Dolby i sufit tylne

Przednie Dolby

Sufitowe tylne

Przednie Dolby i tylne ścienne

Przednie Dolby

Tylne ścienne

Przód górne i Surr. Dolby

Przednie górne

Surround Dolby

Sufit przednie i Surr. Dolby

Sufitowe przednie

Surround Dolby

Brak

4 głośniki

Przednie Dolby i surr. Dolby

Przednie Dolby

Surround Dolby

Aby wykorzystać pełne możliwości trybu Auro-3D, zalecane są głośniki Surround ścienne, choć głośniki Surround ścienne można zastąpić głośnikami Tylnymi ściennymi w ustawieniach głośników Dolby Atmos.

powrót do góry