Odtwarzanie utworu z urządzenia iPhone, iPod touch lub iPad na wielu zsynchronizowanych urządzeniach (AirPlay 2)

Utwory z obsługującego urządzenia iPhone, iPod touch lub iPad systemu iOS 11.4 lub nowszego mogą być zsynchronizowane przez wiele urządzeń kompatybilnych z funkcją AirPlay 2 w celu jednoczesnego odtwarzania.

Odtwórz utwór na urządzeniu iPhone, iPod touch lub iPad.

Ikonę AirPlay na ekranie urządzenia iPhone, iPod touch lub iPad wyświetlany jest.

icon_AirPlay2
Kliknij Ikonę AirPlay.

Wyświetli się lista urządzeń/głośników, które będą mogły odtwarzać w tej samej sieci.

Po prawej stronie kompatybilnych z funkcją AirPlay 2 urządzeń wyświetli się kółko.

AirPlay 2 Denon_image1
Puknij urządzenia/głośniki, które chcesz użyć.

Można wybrać wiele kompatybilnych z funkcją AirPlay 2 urządzeń.

Głośność można wyregulować indywidualnie do każdego urządzenia lub razem do wszystkich zsynchronizowanych urządzeń.

AirPlay 2 Denon_image2

powrót do góry