Podłączenie do wzmacniacza

Oprócz standardowych analogowych złączy stałego wyjścia audio (FIXED), to urządzenie ma analogowe złącza zmiennego wyjścia audio (VARIABLE), które umożliwiają regulację głośności wyjścia sygnału audio opisywanego urządzenia. Podłącz wzmacniacz mocy do złączy wyjściowych analogowego audio (VARIABLE) i naciśnij przyciski VOLUME kurosankaku Sankaku-Reverse na pilocie zdalnego sterowania w celu regulacji głośności wyjścia sygnału audio tego urządzenia.

Conne AnalogOut DNP800NE
UWAGA

Aby dostosować głośność wyjścia sygnału audio ze złączy wyjściowych analogowego audio (VARIABLE) tego urządzenia z wykorzystaniem pilota zdalnego sterowania, ustaw tryb pracy pilota zdalnego sterowania przycisków głośności na tryb pracy sieciowego odtwarzacza audio. link

Nie podłączać wzmacniacza mocy do analogowych złączy stałego wyjścia audio (FIXED). Podłączenie wzmacniacza mocy może spowodować uszkodzenie głośników.

powrót do góry