Dane techniczne

Sekcja Audio

Wyjście analogowe

[DSD]

[PCM]

Kanały:

2-kanałowy

2-kanałowy

Zakres odtwarzanej częstotliwości:

2 Hz – 100 kHz

2 Hz – 96 kHz (Częstotliwość próbkowania: 192 kHz)

2 Hz – 20 kHz (Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz)

Pasmo przenoszenia przy odtwarzaniu:

2 Hz – 50 kHz (–3 dB)

2 Hz – 50 kHz (–3 dB)
(Częstotliwość próbkowania: 192 kHz)

2 Hz – 20 kHz (Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz)

Stosunek sygnał/szum:

115 dB (zakres słyszalny)

115 dB

Zakres dynamiki:

108 dB (zakres słyszalny)

108 dB (24 bity)

101 dB (16 bity)

Zniekształcenia harmoniczne:

0,0015 % (zakres słyszalny)

0,0020 % (24 bity)

0,0025 % (16 bity)

Poziom wyjściowy

Wyjście niezbalansowane (FIXED):

Wyjście niezbalansowane (VARIABLE):

2,2 V RMS

4,5 V RMS (zmienna wartość maksymalna)

2,2 V RMS

4,5 V RMS (zmienna wartość maksymalna)

Wyjście słuchawkowe:

30 mW / 32 Ω/ohm (zmienna wartość maksymalna)

30 mW / 32 Ω/ohm (zmienna wartość maksymalna)

Wyjście cyfrowe

Optyczne :

-15 – -21 dBm

Wejście cyfrowe

USB (przód):

USB typu A (USB 2.0 High speed)

Sekcja bezprzewodowej sieci LAN

#

#

Typ sieci (standard bezprzewodowego LAN):

Zgodne z IEEE 802.11a/b/g/n
(Zgodność z Wi-Fi®) ∗1

Ochrona:

WEP 64 bit, WEP 128 bit

WPA/WPA2-PSK (AES)

WPA/WPA2-PSK (TKIP)

Zakres stosowanych częstotliwości:

2,4 GHz, 5 GHz

Logo Wi-Fi® CERTIFIED i logo Wi-Fi CERTIFIED na produkcie są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

Sekcja Bluetooth

#

#

Systemy komunikacji:

Specyfikacja Bluetooth wersja 3.0 + EDR (Enhanced Data Rate)

Moc nadawania:

Specyfikacja Bluetooth Power Class 1

Maksymalny zasięg komunikacji:

Około 30 m w zasięgu wzroku ∗2

Zakres stosowanych częstotliwości:

2,4 GHz

Schemat modulacji:

FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)

Obsługiwane profile:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5

Odpowiednie kodeki:

SBC

Zasięg transmisji (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz

Rzeczywisty zasięg komunikacji może się różnić w zależności od czynników, takich jak przeszkody między urządzeniami, fale elektromagnetyczne z kuchenek mikrofalowych, ładunki elektrostatyczne, telefony bezprzewodowe, czułość odbioru, sprawności anteny, system operacyjny, oprogramowanie użytkowe itp.

Ogólne

#

#

Temperatura robocza:

+5 ℃ - +35 ℃

Wymagania dotyczące zasilania:

AC 230 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

18 W

Pobór mocy w trybach czuwania:

Tryby oczekiwania

Pozycja ustawień w menu

Pobór mocy

Kontrola sieci
link

Normalny tryb oczekiwania

Wyłączony

0,2 W

Kontrola sieci (Bluetooth) ∗3

Włączony

3,1 W

Kontrola sieci (Ethernet) ∗3

Włączony

3,1 W

Kontrola sieci (Wi-Fi) ∗3

Włączony

3,8 W

Kontrola sieci (USB) ∗3

Włączony

3,9 W

Kontrola sieci
(Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi, USB) ∗3

Włączony

3,9 W

Kiedy urządzenie przechodzi w tryb gotowości po odtworzeniu dźwięku za pomocą funkcji w nawiasach.

Powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie ze względu na ulepszenia i zmiany konstrukcyjne.

powrót do góry