Podłącz pamięć USB do portu USB

Instrukcje postępowania opisano w “Odtwarzanie z pamięci USB”. link

Conne USB Front DNP800NE

Firma Denon nie gwarantuje, że wszystkie urządzenia pamięci masowej będą działały oraz że będą prawidłowo zasilane. W przypadku korzystania z przenośnego dysku twardego (HDD) dostarczanego z własnym zasilaczem sieciowym, należy skorzystać z tego zasilacza.

UWAGA

Pamięci USB nie działają poprzez koncentrator USB.

Do podłączenia urządzenia magazynującego USB nie stosuj kabli przedłużających. Może to powodować zakłócenia pracy innych urządzeń.

powrót do góry