Wyjaśnienie pojęć

Audio

Apple Lossless Audio Codec

Jest to kodek służący do bezstratnej kompresji dźwięku opracowany przez firmę Apple Inc. Kodek można odtwarzać za pomocą iTunes, urządzenia iPod lub iPhone. Dane skompresowane do około 60 – 70% można dekompresować do dokładnie takich samych danych oryginalnych.

DSD (Direct-Stream Digital)

Jedna z metod zapisywania danych audio; jest to aspekt sygnału używany do zapisywania sygnałów audio na płytach super audio CD i jest cyfrowym sygnałem audio modulowanym przez Δ-Σ.

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

FLAC oznacza bezpłatny bezstratny kodek audio i jest wolnym bezstratnym formatem zapisu audio. Bezstratność oznacza, że zapis audio jest kompresowany bez jakichkolwiek strat w jakości.
Licencja FLAC zamieszczona jest poniżej.

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redystrybucja i wykorzystanie w postaci źródłowej i formach binarnych, wraz lub bez modyfikacji, są dozwolone przy spełnieniu następujących warunków:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Jest to międzynarodowo standaryzowany schemat kompresji danych audio stosowany w standardzie kompresji video “MPEG-1”. Pozwala uzyskać skompresowane pliki o wielkości 1/11 oryginalnego zapisu utrzymując jakość zapisu dźwięku równoważną muzyce zapisanej na płytach CD.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Są to nazwy standardów cyfrowych formatów kompresowanych stosowanych do kodowania zapisu video oraz audio. Standardy video obejmują “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual”, “MPEG-4 AVC”. Standardy audio obejmują “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Jest to technologia kompresji sygnału audio opracowana przez firmę Microsoft Corporation.
Dane WMA można kodować za pomocą aplikacji Windows Media® Player.
Dla zakodowania plików WMA należy stosować wyłącznie aplikacje autoryzowane przez Microsoft Corporation. W przypadku stosowania oprogramowania nieposiadającego autoryzacji, pliki mogą nie pracować prawidłowo.

Częstotliwość próbkowania

Próbkowanie oznacza odczyt wartości fali dźwiękowej (sygnału analogowego) w regularnych odstępach czasu i wyrażenie wysokości fali przy każdym odczycie w formacie cyfrowym (tworzenie sygnału cyfrowego).
Liczba odczytów na sekundę nazywana jest “częstotliwością próbkowania”. Im większe wartości, tym bardziej wiernie odwzorowany jest dźwięk.

Współczynnik kompresji

Wyraża on ilość zapisanych na dysku danych wideo/audio odczytywanych w ciągu 1 sekundy. Większa wartość oznacza wyższą jakość dźwięku, ale również i większy rozmiar pliku.

Sieć

AirPlay

AirPlay przesyła (odtwarza) zapisy z iTunes lub na iPhone/iPod touch do odpowiedniego urządzenia przez sieć.

WEP Key (Klucz sieciowy)

Jest to kluczowa informacja pozwalająca zakodować dane na czas ich przesyłania. W przypadku tego urządzenia, ten sam klucz WEP stosowany jest do kodowania oraz rozkodowywania sieci WEP i w celu uzyskania komunikacji między tymi urządzeniami należy ustanowić klucz.

Wi-Fi®

Certyfikat Wi-Fi zapewnia, że urządzenie zostało przetestowane i sprawdzone przez Wi-Fi Alliance, grupę certyfikującą możliwość współpracy urządzeń LAN.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Jest to standard zabezpieczenia ustanowiony przez Wi-Fi Alliance. Dodatkowo, konwencjonalna SSID (nazwa sieci) oraz klucz WEP (nazwa klucza) pozwalają również uzyskać funkcję identyfikacji oraz protokół kodowania, zapewniający wyższe bezpieczeństwo danych.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Jest to nowa wersja WPA ustanowiona przez Wi-Fi Alliance, zgodna z bardziej bezpiecznym kodowaniem AES.

WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Jest to prosty system identyfikacji pozwalający na obopólną identyfikację poprzez sprawdzenie ustawienia zgodności ciągu znaków przesyłanych przez punkt dostępowy oraz klienta.

Nazwy Sieci (SSID: Service Set Identifier)

Podczas tworzenia bezprzewodowych sieci LAN tworzone są grupy, aby zapobiegać zakłóceniom, kradzieży danych itp. Te grupy są oparte na “SSID (network names)”. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, jest ustawiony klucz WEP, co uniemożliwia komunikację, jeśli klucz WEP nie zgadza się z “SSID”. Jest to przydatne przy tworzeniu uproszczonej sieci.

Inne

Parowanie

Parowanie (rejestracja) jest operacją niezbędną do połączenia urządzenia Bluetooth z tym urządzeniem, za pomocą Bluetooth. Po sparowaniu urządzenia uwierzytelniają się wzajemnie i mogą łączyć się bez występowania błędnych połączeń.
Podczas używania połączenia Bluetooth po raz pierwszy, należy sparować to urządzenie z urządzeniem Bluetooth, które ma zostać połączone.

powrót do góry