Rozwiązywanie problemów

W przypadku pojawienia się problemu, najpierw sprawdź poniższe elementy:

Czy podłączenia są prawidłowe?
Czy urządzenie jest obsługiwane zgodnie z instrukcją?
Czy inne urządzenia towarzyszące działają prawidłowo?

Jeśli powyższe kroki 1 do 3 nie poprawią sytuacji, ponowne uruchomienie urządzenia może to zrobić.
Nie puszczaj przycisku Power Button na urządzeniu do momentu, gdy na ekranie pojawi się “Restart” lub wyjmij i ponownie włóż przewód zasilania urządzenia.

Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, sprawdź odpowiednie objawy wymienione w tym rozdziale.

Jeśli objawy nie pasują do któregokolwiek z tu opisanych, skontaktuj się ze sprzedawcą, gdyż może to być spowodowane usterką jednostki. W takim przypadku, odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą.

powrót do góry